Ý – đất nước của nhiều cái 'nhất' và những người nghệ sĩ

0 24

Biết đến nước Ý từ năm 6 tuổi với bài hát Italia 90 được anh trai và bố bật suốt từ sáng đến tối. Nhưng phải đến khi được đến học tập, tôi mới cảm nhận được trọn vẹn hơn về đất nước này với chất nghệ sĩ đặc trưng.

Bạn cũng có thể thích