Xuất hiện video iPhone 11 và iPhone 11 Pro ngoài đời thực?

0 15

Khoảng 4 tuần nữa là người dùng có thể cầm trên tay những chiếc iPhone 11 mới tinh. Nhưng đã xuất hiện đoạn video iPhone 11 và iPhone 11 Pro ngoài đời thực trên YouTube.

Bạn cũng có thể thích