Xác thực cho vay: Cơ hội để Fintech Việt thay thế tín dụng đen

0 9

 Nhu cầu xác thực để cho vay tiêu dùng tại Việt Nam hiện rất lớn. Nếu giải được bài toán này, các doanh nghiệp fintech sẽ kiếm được lượng người dùng khổng lồ từ chính các công ty tín dụng đen.

Bạn cũng có thể thích