Vingroup tài trợ 124 tỷ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ

0 18

Ngày 19/8/2019 Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), thuộc Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ 124  tỷ đồng cho 20 dự án khoa học và công nghệ.

Bạn cũng có thể thích