Andy Grove “tái ngộ” bạn đọc trong một cuốn sách nổi tiếng về chuyển đổi số “Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số”. Tiêu đề sách của vị CEO huyền thoại Intel cũng là mô tả đúng cho quá trình chuyển đổi số ở tập đoàn Viettel.

Minh Ngọc

Share.

Bình luận