Bưu chính Việt Nam được xếp hạng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á. Đây là đánh giá mới nhất về mức độ phát triển bưu chính vừa được công bố bởi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Theo báo cáo Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IDP) năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) công bố, ngành bưu chính Việt Nam xếp hạng thứ 45/172 nước. Kết quả này tăng 5 bậc về thứ hạng và 0.06 điểm về điểm số so với năm 2018. Trước đó vào năm 2018, Việt Nam đạt 51,73 điểm, xếp hạng 50/172 quốc gia. 

IPD là Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (Integrated Index for Postal  Development) do UPU đưa ra nhằm đánh giá hiệu quả, năng lực hoạt động bưu chính của các quốc gia.

Chỉ số này được xác định dựa trên 4 tiêu chí đánh giá chính, gồm: Độ tin cậy, khả năng tiếp cận, tính phù hợp và khả năng phục hồi. Trong mỗi tiêu chí chính lại có nhiều tiêu chí phụ.

Bảng xếp hạng về Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IDP) của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Việc tính toán điểm số 2IPD dựa trên ba loại dữ liệu chính của UPU: dữ liệu lớn (big data) về bưu chính (với trên 22.9 tỷ bản ghi), số liệu thống kê (với trên 100 chỉ tiêu) và khảo sát của UPU.

Mặc dù mới công bố kết quả đánh giá được 3 kỳ (năm 2016, 2018 và 2019) nhưng 2IPD đã được đông đảo các nước thừa nhận như một chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả của ngành bưu chính mỗi nước. 2IPD đã được các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia bưu chính, các nhà nghiên cứu sử dụng trong việc đánh giá và so sánh sự phát triển của bưu chính.

Trung tâm khai thác của Bưu điện Việt Nam được đầu tư hệ thống dây truyền chia chọn tự động có công suất lên đến 18.000 bưu gửi/giờ.

Tính đến nay, UPU đã có 3 lần công bố kết quả chỉ số 2IDP vào các năm 2016, 2018, 2019.

Theo báo cáo Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế giới công bố, 5 nước có chỉ số 2IDP cao nhất là Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Đức và Pháp.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 sau Singapore (hạng 18/172), Thái Lan (hạng 29/172), Malaysia (hạng 33/172).

Trọng Đạt

Share.

Bình luận