Trong khi tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cả nước vẫn còn 2,53 triệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới. Tỷ lệ tái nghèo rất cao khi gặp biến cố bão, lũ… 

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo của Liên Hợp Quốc và đang triển khai Chương trình nghị sự phát triển bền vững tới 2030 của tổ chức này.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội, cả nước đã sửa chữa, xây mới 1,5 triệu nhà đại đoàn kết và giúp hàng triệu người thoát nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin, truyền thông và các dịch vụ cơ bản khác.

Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, đã có 8 huyện thoát khỏi huyện nghèo, 200 xã thoát khỏi khó khăn, nhiều xã trở thành xã nông thôn mới hay thôn, bản nông thôn mới.

Hoạt động thăm khám sức khoẻ miễn phí cho người nghèo được triển khai tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt

Cho tới nay,số hộ nghèo trên cả nước chiếm tỷ lệ 5,23%, giảm 1,47% so với cuối năm 2017. Số hộ cận nghèo là hơn 1,2 triệu hộ, chiếm tỷ lệ 4,95%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 33,63%, giảm 5,93%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số là 22,84%, giảm 4,72% so với cuối năm 2017.

Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cả nước vẫn còn 2,53 triệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới. Tỷ lệ tái nghèo rất cao khi gặp biến cố bão, lũ… đòi hỏi Chính phủ, các địa phương tiếp tục ban hành và thực thi đồng bộ các chính sách giảm nghèo căn cơ hơn nữa và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, xã hội.

Đó cũng là lý do mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” nhằm vận động, tiếp nhận mọi nguồn lực ủng hộ người nghèo với tinh thần ‘Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Qua 3 năm triển khai chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, hàng tỷ đồng đã được các nhà hảo tâm đóng góp qua cổng tin nhắn 1400. Một phần số tiền này đã được sử dụng vào mục đích cứu trợ bão lũ, thiên tai, giúp người dân xây dựng nhà cửa, tái ổn định cuộc sống sau biến cố. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo” và tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 – 18/11), các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể nhắn tin ủng hộ chương trình theo cú pháp: VNN n gửi 1408 (trong đó n là số lần ủng hộ, từ 1 – 100 lần, mỗi lần ủng hộ là 20.000 đồng).

Trọng Đạt

Share.