Vì sao Facebook, Instagram và YouTube muốn bỏ các chỉ số tương tác?

0 17

Theo các nhà nghiên cứu tâm lý, việc bỏ bộ đếm like gây ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe. Vì vậy, Facebook và các nền tảng khác cần minh bạch vấn đề này.

Bạn cũng có thể thích