Tục lệ nhịn ăn trong tháng Ramadan Hồi giáo

0 10

Thực hiện nghiêm túc quy định không ăn vào ban ngày, dùng bữa iftar khi mặt trời lặn, làm từ thiện và cầu nguyện là những điều người Hồi giáo tuân thủ trong tháng Ramadan.

Bạn cũng có thể thích