Hãy đọc 6 từ ẩn dưới mỗi bức tranh và nói xem bạn mất bao lâu để tìm ra chúng, nếu chỉ mất một phút chứng tỏ thị lực của mắt rất tốt, theo Boredpanda.

Hình 1: Bạn có thấy 6 từ ẩn trong bức hình dưới đây không?

Đáp án

Có 6 từ ẩn trong bức tranh: Boots, chill, mittens, snow, frost, ice.

Hình 2: 6 từ ẩn trong bức hình dưới đây là gì?

Đáp án

6 từ ẩn trong bức tranh: Music, party, hungry, red, cheese, yummy.

Hình 3: Bạn mất bao lâu để tìm ra 6 từ ẩn dưới bức hình?

Đáp án

Có 6 từ ẩn trong bức tranh: Chill, sled, frost, cold, toboggan, ice.

Hình 4: Hãy đọc tên 6 từ ẩn trong bức hình nhanh nhất có thể?

Đáp án

Có 6 từ ẩn trong bức tranh: Farm, Dig, Seed, Garden, Bloom, Vine.

Hình 5: Hãy tìm 6 từ ẩn trong bức hình dưới?

Đáp án

Có 6 từ ẩn trong bức tranh: Straw, mirror, tiles, couch, cat, cord

Hình 6: Hãy nhanh mắt tìm ra 6 từ ẩn trong bức tranh dưới đây?

Đáp án

Có 6 từ ẩn trong bức tranh: Tree, fish, boy, hot, wave, nice

Hình 7: Không dễ để tìm ra 6 từ ẩn trong bức hình bên dưới.

Đáp án

Có 6 từ ẩn trong bức tranh: Iowa, cow, guitar, orange, wow, laugh.

Hình 8: Có 6 từ ẩn trong bức hình bên dưới, bạn đọc được không?

Đáp án

Có 6 từ ẩn trong bức tranh: Snow, tell, man, cut, see, cool.

Share.