Trở lại thành Roma

0 17

Có thể do việc ném đồng tiền cắc xuống giếng Trevi đã ứng nghiệm nên chúng tôi lại có dịp trở lại Roma. Nhưng khi đến Kinh thành Vĩnh cửu dịp này thì chúng tôi có phần bị thất vọng vì hàng rào sắt, lều bạt đang vây phủ khá nhiều di tích lừng danh thế giới.

Bạn cũng có thể thích