Thế hệ Wi-Fi mới chính thức ra mắt

0 16

 Không chỉ nhanh hơn, Wi-Fi 6 còn tin cậy và có phạm vi phủ sóng rộng hơn thế hệ hiện tại.

Bạn cũng có thể thích