Bộ TT&TT đã ra mắt Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Đây là tập hợp của 21 doanh nghiệp thành viên trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. 

Chia sẻ tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Huy Dũng – Cục trưởng Cục ATTT (Bộ TT&TT) cho biết, việc thành lập Liên minh được thực hiện với mục đích tập trung nguồn lực nhằm phát huy thế mạnh đặc thù của từng doanh nghiệp. 

Bộ TT&TT mong muốn doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm có chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài để hình thành hệ sinh thái đầy đủ của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, sản phẩm của các doanh nghiệp trong Liên minh sẽ có khả năng tương thích kết nối liên kết với nhau trở thành các bộ giải pháp hoàn chỉnh phục vụ CPĐT, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Các doanh nghiệp cũng cam kết đồng hành cùng nhau trong việc bảo vệ các hệ thống thông tin của Việt Nam.

Thành lập Liên minh Hệ sinh thái sản phẩm An toàn, An ninh mạng Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Trước đó, vào giữa tháng 12/2019, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và các doanh nghiệp, Bộ TT&TT đã có thông báo về việc phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Cụ thể, Bộ TT&TT giao các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và sản phẩm nền tảng Việt Nam cho các hệ thống thông tin phục vụ CPĐT, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo 8 nhóm sản phẩm. 

Các nhóm sản phẩm này bao gồm: Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối; Sản phẩm an toàn lớp mạng; Sản phẩm an toàn lớp ứng dụng; Sản phẩm bảo vệ dữ liệu; Nhóm giải pháp định hướng phát triển theo hình thức cung cấp dịch vụ; Sản phẩm trình duyệt; Sản phẩm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Sản phẩm nền tảng điện toán đám mây phục vụ CPĐT.

Theo thống kê của Cục ATTT, trên 80% sản phẩm an toàn an ninh mạng được sử dụng tại Việt Nam hiện nay là nhập khẩu. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ và có khả năng đáp ứng trên 60% một hệ sinh thái an toàn an ninh mạng đầy đủ.

Trên cơ sở 8 nhóm sản phẩm nêu trên, Bộ TT&TT sẽ hình thành Hệ sinh thái sản phẩm ATTT mạng Việt Nam đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước xuất khẩu.

Mục tiêu là năm 2020, các sản Việt Nam sẽ đáp ứng đầy đủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng. Đến năm 2025, sản phẩm an toàn an ninh mạng của Việt Nam sẽ chiếm trên 70% thị trường trong nước và xuất khẩu ra các nước trong khu vực.

Trọng Đạt

Share.