Sáng 11/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Internet Day 2019 do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì với chủ đề “Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số”.

Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, sự kiện Hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam (Internet Day) đã trở thành một hoạt động có giá trị thực tiễn lớn trong năm đối với cộng đồng Internet Việt Nam trong tiến trình đánh giá kế hoạch năm cũ và hoạch định chiến lược năm mới.

Khai mạc Internet day Việt Nam 2019. 

Theo báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á, nền kinh tế số Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 40% một năm, dẫn đầu trong khu vực. Chỉ số đổi mới toàn cầu của Việt Nam được xếp hạng 42/129 quốc gia. 

Với dân số hơn 96 triệu người và khoảng hơn 60 triệu người sử dụng dịch vụ Internet, người dùng Việt Nam dành trung bình khoảng hơn 6 giờ mỗi ngày để tham gia các hoạt động liên quan đến mạng Internet. Khoảng 94% tỷ lệ người dùng Internet ở Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày. 

Nhìn vào số liệu thống kê, có thể thấy phần lớn các hoạt động kinh tế, xã hội của người dân Việt Nam diễn ra trên môi trường Internet. Internet đã thâm nhập vào mọi mặt hoạt động của xã hội, làm thay đổi nhận thức xã hội, tạo ra những mô hình kinh doanh mới đột phá hơn, hiệu quả hơn, thúc đẩy quá trình tăng trưởng nhanh và bền vững.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Phạm Hồng Hải đánh giá cao Hiệp hội Internet Việt Nam trong việc chọn chủ đề cho ngày Internet Việt Nam, gắn với đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số. 

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo diễn ra thuận lợi nhất là trong môi trường Internet, môi trường số vì đây là nhân tố trọng yếu mang tính chiến lược quyết định sự thành công trong chuyển đổi số nền kinh tế. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải. 

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết, năm 2019, ở nước ta đã và đang chứng kiến sự ra đời của nhiều doanh nghiệp công nghệ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực với nhiều mô hình kinh doanh mới. Điều này khẳng định rõ quyết tâm chuyển mình của nhiều doanh nghiệp trong việc trở thành những nhà cung cấp dịch vụ số và tiên phong kiến tạo xã hội số.

Theo Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, năm 2019 cũng đánh dấu mốc quan trọng trong việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nghệ 5G tại Việt Nam. Bộ TT&TT đã cấp phép thử nghiệm công nghệ 5G cho 3 doanh nghiệp viễn thông lớn, mục tiêu là hướng tới việc thương mại hóa công nghệ 5G. Điều này sẽ tạo ra một hạ tầng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về tốc độ và quy mô kết nối.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ TT&TT chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ Đề án Chuyển đổi số quốc gia trong năm 2019.  Đề án sẽ đưa ra một kế hoạch tổng thể để hướng tới một nền kinh tế và xã hội số toàn diện vào năm 2030. 

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp được dự thảo Đề án xác định là tạo môi trường để phát triển các sản phẩm số, dịch vụ số, mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Trọng Đạt

Share.