truyện vui

Ông chồng gọi điện thoại về nhà, một phụ nữ lạ nhấc máy và tự giới thiệu là người giúp…

Bốn người, một kỹ sư, một kế toán, một nhà hóa học và một viên chức đều muốn chứng tỏ…