So sánh iPhone 11 với iPhone 11 Pro và Pro Max

0 14

Apple vừa ra mắt 3 mẫu iPhone mới bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Dưới đây là những khác biệt chính giữa 3 mẫu iPhone 2019 này.

Bạn cũng có thể thích