Singapore phát miễn phí thiết bị đeo theo dõi sức khỏe cho người dân

0 16

Hợp tác với hãng Fitbit, chính phủ Singapore sẽ phát miễn phí thiết bị đeo theo dõi sức khỏe cho người dân.

Bạn cũng có thể thích