Say đắm thành cổ Lucca, Italy

0 13

Khi biết hành trình của tôi sẽ đi qua miền Trung nước Ý, gia đình một người bạn ở London khuyên nên đến Lucca, một thành cổ rất gần với Pisa và Florence.

Bạn cũng có thể thích