CLB Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu ở Việt Nam, xây dựng môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh.

Trong khuôn khổ hội thảo Internet Day 2019, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam (Vietnam Cloud Computing and Data Center Club – VNCDC).

Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam gồm các thành viên thuộc Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, tuân thủ pháp luật của nhà nước; tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội. Đây là tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội Internet Việt Nam. 

Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam có 12 thành viên sáng lập. Theo đó, ngoài VIA, Câu lạc bộ có 11 sáng lập viên là những doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu. 

Các thành viên sáng lập Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam.

Các thành viên này gồm: Công ty cổ phần VNG, Công ty TNHH Viettel CHT, Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom), Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa, Công ty cổ phần Viễn thông quốc tế FPT (FTI), Công ty cổ phần Z.com, Tổng Công ty Viettel Net, Tổng công ty VNPT IT, Công ty cổ phần NetNam, Công ty cổ phần HTC Viễn thông quốc tế, và Công ty TNHH Phần mềm iNET.

Ban chủ nhiệm của đầu tiên của Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam gồm đại diện của 6 Công ty: VNG, Viettel CHT, CMC Telecom, Nhân Hòa, FTI và Z.com. Trong đó, ông Vũ Minh Trí, Phó Tổng giám đốc Công ty VNG giữ vai trò Chủ nhiệm. Các ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc Viettel CHT và Đặng Tùng Sơn – Phó Tổng giám đốc CMC Telecom làm các Phó chủ nhiệm.

Hoạt động của CLB Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu ở Việt Nam, xây dựng môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh. 

Bên cạnh đó, CLB Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực, kiến thức, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

Để hiện thực hóa điều này, CLB Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ phân tích, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp để thúc đẩy phát triển thị trường điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu ở Việt Nam. Đơn vị này sẽ tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến dịch vụ điện toán đám mây. 

Ngoài ra, CLB cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách của nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra, đánh giá dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của Nhà nước.

Trọng Đạt

Share.