Qatar đang trở thành ‘quốc gia thông minh’ như thế nào?

0 12

Với những ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, Qatar đang nuôi tham vọng trở thành quốc gia thông minh.

browser not support iframe.

Kiều Oanh (theo Al Jazeera English)

Không chiếm đoạt công việc, robot sẽ phối hợp làm cùng con người?

Không chiếm đoạt công việc, robot sẽ phối hợp làm cùng con người?

Thay vì cướp đi công việc của những người công nhân, robot thế hệ mới sẽ phối hợp trong công việc cùng con người để hỗ trợ lẫn nhau.

Bạn cũng có thể thích