Poveglina – hòn đảo nhiều ma nhất thế giới

0 14

Poveglina chỉ là hòn đảo nhỏ nằm trong một đầm nước ở thành phố Venice của Ý. Tuy nhiên hòn đảo này lại nổi tiếng với danh hiệu hòn đảo nhiều ma nhất thế giới.

Bạn cũng có thể thích