Pin iPhone 11 sẽ lâu chai hơn

0 18

iPhone 11 sử dụng hệ thống quản lý mới giúp pin lâu bị chai hơn so với thế hệ trước đây.

Bạn cũng có thể thích