Ổ cứng SSD sắp rẻ như cho nhờ công nghệ này của Intel và Toshiba

0 12

Công nghệ PLC mà Intel và Toshiba đang nghiên cứu có thể tăng khả năng lưu trữ và giảm giá thành ổ cứng SSD hiện nay.

Bạn cũng có thể thích