Note10+ so tốc độ iPhone XS Max, smartphone nào bị khuất phục?

0 18

Sau khi iPhone XS Max và Galaxy Note 10+ đọ sức trong thử nghiệm thả rơi, YouTuber PhoneBuff đưa 2 smartphone đầu bảng này ra thực hiện bài kiểm tra tốc độ.

Bạn cũng có thể thích