Chính họ đang chi phối phần lớn hoạt động của mạng xã hội này.

Trong khảo sát cộng tác với Facebook gần đây, nhóm nghiên cứu Pew Research phát hiện một hiện tượng phổ biến: Thành viên Facebook thường nhận được nhiều bình luận, tin nhắn và Like hơn số gửi đi. Tại sao lại thế? Thực tế mỗi người đều có một số bạn bè tích cực, tham gia vào nhiều hoạt động trên mạng xã hội. Họ được gọi là người dùng quyền năng và đang vô hình điều khiển hoạt động của trang mạng.

Share.

Comments are closed.