Việc nâng dung lượng tối đa file hồ sơ điện tử của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lên 300MB/file đã giúp giảm thời gian chuẩn bị cho các nhà thầu, không phải lặp lại việc kê khai năng lực, kinh nghiệm cho từng gói thầu.

Bên cạnh việc nâng dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT), hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, tư vấn và phi tư vấn lên tối đa 300MB/tệp tin (file), mới đây, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tiến hành chỉnh sửa và nâng cấp các chức năng trong nghiệp vụ về lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trong đó có các cải tiến nổi bật về chức năng tham dự thầu của các nhà thầu, cụ thể là chức năng kê khai năng lực kinh nghiệm của nhà thầu.

Kê khai trước năng lực kinh nghiệm

Qua quá trình nâng cấp hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc cải tiến chức năng kê khai năng lực kinh nghiệm của nhà thầu đã được tiến hành hoàn thiện trong tháng 10/2019. Với việc cải tiến chức năng này, hiện nhà thầu có thể kê khai trước thông tin doanh nghiệp, các báo cáo tài chính, hợp đồng đã và đang thực hiện, danh sách nhân sự chủ chốt và máy móc thiết bị. Sau đó, trong thời điểm nộp E-HSDT, nhà thầu sẽ chỉ phải chọn các dữ liệu từ những trường thông tin đã nhập vào trước đó, không cần thao tác nhiều lần như trước đây.

Nâng cấp hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dung lượng file hồ sơ lên 300MB

Theo đánh giá của một nhà thầu từng tham dự nhiều gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, việc cải tiến này đã giúp giảm rất nhiều thời gian chuẩn bị E-HSDT cho các nhà thầu, không phải lặp lại việc kê khai năng lực, kinh nghiệm cho từng gói thầu. Trong khi đó, nhiều bên mời thầu cho biết, điều này giúp tăng khả năng kiểm soát tính chính xác khi nhà thầu kê khai năng lực kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, ông Phạm Thy Hùng, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết thêm, nhiều nhóm chức năng của nhà thầu cũng được chỉnh sửa theo hướng tạo thuận lợi hơn cho các bên khi tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể, các nhóm chức năng này được chỉnh sửa theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các chỉnh sửa đối với nhóm chức năng của nhà thầu bao gồm: quy trình nhập và gửi E-HSDT; các biểu mẫu về hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt và báo cáo tài chính; chức năng in E-HSDT.

Nâng dung lượng E-HSMT, E-HSDT lên 300MB

Ngoài các cải tiến nổi bật nêu trên, việc nâng dung lượng E-HSDT lên tối đa 300MB cũng tạo thuận lợi lớn cho các nhà thầu và bên mời thầu trong việc tham gia đấu thầu và đánh giá, lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiện nay, dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong E-HSMT, E-HSDT của các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, tư vấn và phi tư vấn được nâng lên tối đa 300MB/tệp tin (file). Việc nâng cấp dung lượng này được tiến hành liên tục trong 2 năm qua.

Sơ đồ hướng dẫn 7 bước chính trong quy trình nghiệp vụ của nhà thầu khi tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cụ thể, từ ngày 19/8/2019, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nâng cấp dung lượng file E-HSMT và E-HSDT đối với các gói thầu qua mạng thuộc lĩnh vực hàng hóa và phi tư vấn từ 20 MB lên 300 MB.

Trước đó, từ ngày 20/6/2019, Hệ thống đã nâng cấp dung lượng file E-HSMT và E-HSDT đối với các gói thầu qua mạng lĩnh vực tư vấn từ 20 MB lên 300 MB.

Từ ngày 25/10/2018, Hệ thống cũng đã nâng cấp dung lượng file E-HSMT và E-HSDT đối với các gói thầu qua mạng lĩnh vực xây lắp.

Các bước chính quy trình nghiệp vụ dành cho nhà thầu:
· Bước 1: Nhà thầu (NT) tìm kiếm thông báo mời thầu (TBMT).
· Bước 2: Sau khi tìm kiếm TBMT, NT xem thông tin chi tiết.
· Bước 3: NT xem hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầutrên Hệ thống.
· Bước 4: NT thực hiện dự thầu.
· Bước 5: Đến thời điểm mở thầu, NT theo dõi quá trình mở thầu trên Hệthống.
· Bước 6: Sau khi bên mời thầu đưa kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu lên Hệ thống, NT xem kết quả đánh giá trên Hệ thống.
· Bước 7: NT xem kết quả lựa chọnNTtrúng thầu trên Hệ thống.

H.N.

Share.