Năm 2020, Việt Nam phải có 200 doanh nghiệp an ninh mạng

0 14

 Bộ TT&TT sẽ đặt hàng Hiệp hội ATTT một số nội dung mới, với mục tiêu là cùng nhau xây dựng và phát triển lĩnh vực an toàn, an ninh không gian mạng Việt Nam.

Bạn cũng có thể thích