MobiFone đảm bảo không ‘nghẽn mạng’ dịp nghỉ lễ Quốc Khánh

0 17

Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết đã chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng mọi phương án để đảm báo mạng lưới an toàn, thông suốt trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (31/8 – 2/9/2019)

Bạn cũng có thể thích