‘Mổ bụng’ iPhone 11 Pro Max

0 18

Mẫu iPhone mới có pin cao hơn, RAM 4GB và có mức dễ sửa chữa được chấm điểm 6/10.

Bạn cũng có thể thích