Mật mã dân sự giúp bảo vệ an toàn cho chính phủ điện tử tại Việt Nam

0 14

 Tại Việt Nam, hiện có 95 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và hơn 300 giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Bạn cũng có thể thích