Lỗ hổng mới cho phép xâm nhập iOS 13, đánh cắp danh bạ điện thoại

0 10

Chỉ còn vài này nữa, hệ điều hành iOS 13 sẽ ra mắt nhưng đã phải đón tin không vui từ giới bảo mật.

Bạn cũng có thể thích