Lính Mỹ có thể gắn thiết bị vào não để chiến đấu bằng suy nghĩ

0 14

Các nhà khoa học Mỹ vừa chế tạo một thiết bị mang tính đột phá, cho phép binh sĩ kiểm soát thiết bị quân sự và phương tiện chỉ bằng việc suy nghĩ trong đầu.

Bạn cũng có thể thích