Lễ hội rước rắn rùng mình ở Italy

0 16

Hơn 30 con rắn to trườn quanh đầu, mặt tượng thánh Domenic và được người dân rước đi khắp làng.

Bạn cũng có thể thích