Khoa Học

Tế bào bị phá vỡ, cơ thể cứng lại, các cơ quan tự tiêu hủy là những điều sẽ xảy…