iPhone 2020 sẽ sử dụng màn hình OLED của nhà cung ứng mới

0 12

Apple đang tìm cách loại bỏ tầm ảnh hưởng của Samsung trong chuỗi cung ứng iPhone. Do vậy, những chiếc iPhone 2020 sẽ sử dụng màn hình OLED của một công ty hoàn toàn mới. 

Bạn cũng có thể thích