iPhone 12 Pro đẹp như mơ, màn hình tràn sang mặt sau

0 12

Với những người chưa bị hấp dẫn bởi iPhone 11 Pro, thì mẫu iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max đẹp lung linh này rất đáng để chờ đợi.

Bạn cũng có thể thích