iPhone 11 có tính năng chống rơi vỡ, đập đất không hỏng

0 17

Nếu điều này trở thành sự thực, người dùng iPhone sẽ không cần phải dùng đến ốp lưng để bảo vệ bởi máy đã có khả năng chống vỡ.

Bạn cũng có thể thích