Ngày 26/9, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố hãng này đã bắt đầu nghiên cứu về mạng 6G – mạng kế thừa cho các mạng di động 5G chưa được phổ biến rộng rãi.

Share.

Bình luận