Huawei tuyên bố đã bắt đầu nghiên cứu về mạng di động 6G

0 16

Ngày 26/9, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố hãng này đã bắt đầu nghiên cứu về mạng 6G – mạng kế thừa cho các mạng di động 5G chưa được phổ biến rộng rãi.

Bạn cũng có thể thích