Hình ảnh và trải nghiệm đầu tiên về iPhone 11, 11 Pro và Pro Max

0 13

Dưới đây là những hình ảnh và trải nghiệm đầu tiên về các iPhone 2019 bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max mà Apple vừa ra mắt.

Bạn cũng có thể thích