Thống kê mới nhất cho thấy teen gửi/nhận trung bình 3.417 tin nhắn mỗi tháng…

Thật hiếm khi thấy giới trẻ rời mắt khỏi màn hình di động. Đặc biệt, nhắn tin dần thay thế việc gọi điện trong liên lạc. Dữ liệu mới nhất về tình trạng sử dụng điện thoại của Nielsen cho biết, teen đang trở thành khách hàng chính của các nhà cung cấp dịch vụ. Nhờ tính thuận tiện và rẻ tiền, nhắn tin giúp bạn chia sẻ thông tin tại bất kỳ đâu, với trung bình 3.417 tin nhắn mỗi tháng. Ngoài ra, nhu cầu trao đổi dữ liệu trên di động cũng tăng mạnh trong giới trẻ hiện nay.
Còn bạn thì sao, nhắn tin có phải hình thức liên lạc chủ yếu của bạn không?
Share.