Google Go: Ứng dụng tìm kiếm bản siêu nhẹ, đối thủ của chính Google

0 15

Chỉ có tổng dung lượng hơn 7MB, thế nhưng Google Go có thể thực hiện tốt các chức năng tìm kiếm và chuyển văn bản thành giọng nói.

Bạn cũng có thể thích