Hiển thị kết quả cho

Góc vui

Còn sợ hơn

Người đàn ông đứng trên tầng thứ 24 của một cao ốc với ý định tự tử. Bà vợ sợ quá bèn gào to qua loa phóng thanh:…