Giá điện thoại quá cao, người dùng chẳng còn muốn đổi máy mới

0 11

Giá cả chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “lười” đổi điện thoại. Không nhiều người chấp nhận bỏ ra số tiền hơn 1.000 USD để sở hữu một chiếc smartphone. 

Bạn cũng có thể thích