Facebook sắp bỏ tính năng ‘gây nghiện’ người dùng nhất

0 15

Theo TechCrunch, Facebook có thể sẽ xóa chức năng xem số người thích (like) bài viết trên dòng thời gian (News Feed).

Bạn cũng có thể thích