Facebook bắt đầu thử nghiệm ẩn số lượt Like bài viết

0 14

Như thông tin được tiết lộ từ trước đó, hôm nay, Facebook chính thức tiến hành thử nghiệm ẩn số lượt Like (thích) trên các bài viết.

Bạn cũng có thể thích