Edward Snowden ra hồi ký, chính phủ Mỹ lập tức khởi kiện

0 15

Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện Edward Snowden sau khi cựu nhân viên tình báo này ra cuốn hồi ký “Permanent Record”.

Bạn cũng có thể thích