Doanh thu từ mạng 5G sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020

0 12

Thị trường viễn thông quốc tế đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực khi các nhà mạng bắt đầu triển khai mạng 5G.

Bạn cũng có thể thích