Cụm camera siêu xấu của iPhone 11 sẽ được đưa lên iPad mới

0 16

Người dùng đã rất thất vọng về thiết kế cụm camera của iPhone 11. Thế nhưng, họ sẽ còn phải thất vọng hơn nữa khi biết rằng, cụm camera này sẽ được bê nguyên lên iPad mới. 

Bạn cũng có thể thích