Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2019 góp phần xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch đến Việt Nam với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, trong đó có sự đồng hành tổ chức của các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại.

Share.

Bình luận