Công Nghệ

Gửi thông báo hàng loạt và tức thời qua Email, App, SMS; tương tác với cư dân mọi lúc mọi nơi qua điện thoại…,công tác triển khai phòng chống Covid-19 của Ban quản lý chung cư thêm hiệu quả với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý thông minh.